İshak Paşa Camii Restorasyon ÇalışmasıTaş Sanatkar her zaman ve heryerde uğraşı alanı içinde yaptığı iş ile öğünür. Bazen bakarsınız ressam yaptığı bir tabloyu asla satmaz o tablo onun için özeldir. Satınalmak çok zordur. Anadolu’da taş ustaları da aynı davranışları sergiler. Onların ilgi duydukları yada sevdikleri taşlar vardır; bu taşlara kendilerince isimler verilir. Biz bu isimlerin bir kısmını tablo halinde verdik. Bunun dışında taşların kimyasal ve petrografik incelemelerini yapmak gerekmektedir. Örnek olarak Karaburun taşının mikroskopik tanımını sunuyoruz.

Onarım için kullanılacak taşların laboratuar deneyleri yapıldı.