Doğada bulunan canlı ve cansız bütün malzemelerin yaşam süreçleri bulunmaktadır. Bu süreç bulunduğu yerde daha uzun, yerinden oynatıldıktan sonra veya yapısal özelliklerini değiştirdikten sonra daha kısa olmaktadır.  

Ahşap malzemenin de doğa içindeki yaşam süresi tamamen bulunduğu yer ve yaşam koşullarına bağlı olarak değişmektedir (Bozkurt,Erdin,Ünligil, 1995).Ormandan kesildikten sonra kütük veya işlenmiş kereste olarak kullanılan ahşap nem, ısı ve güneşin ışnlarından uzak bir ortamda kendi yaşamını uzun yıllar sürdürmektedir. Bunun en güzel örneği Polatlı ilçemize yakın Gordion kral mezarında kullanılmış ahşap kütüklerdir. 1968 yıllarında yapılan kazılarda bu mezar açılarak içeri dolan nem ve oksijen (~2000 yıl) koruma altında olan kütüklerin hızla çürümesine neden oldu. Sonraki yıllarda yapılan titiz çalışmalar bu mezara ait bazı ahşap parçaların kurtarılarak, özel  hazırlanmış vitrinler içinde Anadolu medeniyetleri müzesinde  sergilenmesine olanak vermiştir.  

(Bozkurt,Erdin,Ünligil, 1995).doğanın tabii döngülerine uyarak yaşayan bitkisel ve hayvansal zararlıları, ‘Biyotik’ zararlılar, ahşaplara zarar veren atmosferik , kimyasal ve mekanik etkenleri içine alan zararlılara ise abiyotik zararlılar diye  tanımlamaktalar.

Ahşap malzemeyi ilk ortamından itibaren incelemeğe başladığımızda doğa ile bütünleşmiş yaşayan bir canlı türü olarak görmek yanlış bir bakış açısı olmaz.Orman içinde iken yaşayan büyüyen gelişen ağaç, (Yandaki resimde olduğu gibi) su, ışık, ve mineral tuzları işler hazmeder ve besin maddesine dönüştürür. Bu dönüşümü sırasında gelişen ağaç dairesel halkaları oluşturur. Alttaki resimler yere paralel kesilmiş ağacın dairesl halkalarını ve bu halkaların isimlerini göstermektedir.


iğne yapraklı ağaç enine kesiti (dougles köknarı)


Bir ağacın yaşam şekli kesiti