Amaç

Önceleri Fin toplumu ülkelerindeki kültür varlıklarının sadece tuğladan inşa edilmiş yapıların korunması gerektiği inancı ile bu malzeme ile yapılan yapıların korunmasına karar verdiler. Gerçekte ormanları dünyada ciddi potansiyel olan Finlandiya’da ahşaptan yapılmış kültür varlıkların hızla azaldığını bir süre sonra fark ettiler. Bunun üzerine ahşap eserlerinde korunmasına karar verilir.

 

Kalan eserlerin onarımı için yetişmiş personelin (ahşapçı dülger ustası vs) azlığı ve bazı konularda yetersiz kalması çirkin yapıların çoğalmasına neden olmuş. Bunun önüne geçmek için bir sivil toplum örgütü kuruldu. Bu kuruluş yetişkinlerin eğitilmesinde faydalı olduğu ve yetişmiş ustaların piyasaya çıkmaları ile kendisini kanıtlamıştır. Fakat ilerleyen zaman içinde siyasette ve bürokraside görev alan uzmanların yanlış kararlar ile ahşap eski eserlerin azalmağa devam ettiği ve şehir planlama projelerinin maksatını aştığı gözlemlendi.

 

Bu noktada devletin özel desteği ile sivil toplum kuruluşu (Vakıf) güçlendirilerek çocukların 3 üç yaşından itibaren ahşap oyuncaklar ile oynatılmasına daha sonra ilk öğretim  sıralarında okul dışı kurs programlarının, öğrencinin 10 yaş gruplarına gelince dülgercilik marangozluk proje çizim tasarım ışık mekan tasarımlarına kadar 20 yaşlarına gelinceye kadar okul dışında  bu vakıf tarafından eğitildiler. 1990 lı yıllarda okul dışı eğitimden geçmiş yetişkinlerin Finlandiya parlamentosunda seçilerek görev almaları ahşap eserlerin korunması, şehir plancılığında  mekan tasarımları çağdaş gelişmelere açık olarak gerçekleştiğini saptadılar.