Onarım (restorasyon), koruma (konservasyon) bir bakış ve yaşam biçimidir.  Ali Çetin idil

 

Anıt eserlerin onarımında eserin özgün halini korumak önemlidir ancak eserin gelecek nesillere belge olarak bırakılması için yaşatılması koşulu da gereklidir. Salt eseri yaşatmak ilkesi arkasına sığınarak kazanç kapılarını aralamak ise belgenin özgün haline doğrudan olumsuz etki etmektedir.

 

‘Bugün restorasyonda kullanılan yapı teknolojisi bilimsel ölçütlere dayanır. Fakat bunun ötesinde mimari tasarım ne kadar bilimsel ise restorasyonda o kadar bilimseldir…..Mimar, bütün nesnel koşulları değerlendirdikten sonra yaratıcı gücünü özgürce çalıştırabilir.Yapı nesnel koşullar ötesinde kişisel bir yaratının damgasını taşır. Restoratör (onarım ustası) ise işinde ne kadar görünmez ise o kadar başarılıdır.’

 

(Prof Dr Doğan Kuban ; Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu Kuram ve Uygulama YEM Yayınları sayfa 9).