Abideleri  ilk haline zahmetsizce ulaştırmak için restoratörün bilgisine ilaveten kafi derecede tarih kültürüne malik bulunması icabettiğini de tabiatiyle söylemek lüzumsuzdur.

 

‘Bir artistin zevkiyle bir fen adamının malumatını bir araya getirerek restorasyon projesi hazırlayan bir mimar müdahale ettiği binanın daha uzun zaman dayanmasını temine muktedir olacaktır.

 

Abideleri  ilk haline zahmetsizce ulaştırmak için restoratörün bilgisine ilaveten kafi derecede tarih kültürüne malik bulunması icabettiğini de tabiatiyle söylemek lüzumsuzdur.

Tarihin büyük hadiselerinin sırrına vakıf bulunan mimar, bilhassa dikkatini şantiyedeki malzemenin sureti tertibine, eski inşaat usullerine, eski işçilerin kullandığı muhtelif tarzlara çevirmelidir.’

 Mimar’ın eski usuller ile yeni usulleri bir araya getirebilmesine yardım edecek kişi (restoratör kişi) çok önemlidir. Mimar tanımlanan bu işi kendi yapabilse dahi bir öğrenim sürecini tamamlamak zorundadır. Yaşadığımız çağda bu işlerde çalışacak eğitilmiş elemanlar ülkemizde  yetiştirilmektedir. Ali Çetin İdil