Bir Anı:

Cumhuriyet yapılarından birisi olan Gazi Öğretmen okulu yapısının onarımında yüklenici ile yapılan görüş alış verişi sırasında çevrede dinleyenlerden birisi tartışmamıza katıldı:

 

n Arkadaşlar affedersiniz ben Prof … burada sizi yaklaşık yarım saattir dinliyorum tek anladığın şey demir oksit, ve ( Bu sözcüğü haş iki o kimya mesubunun ifade ettiği şekilde telaffuz ederek)

su’ dan başka hiçbir şey anlamadım kaldı ki kimya bilimi üzerinde Profesörüm. Bu konuyu bana açıklarmısınız ? anlattık ve şantiyede anlattıklarımızı görmesini önerdik, yüklenici arkadaş ile gittiler. Bir süre sonra müteahhit geri döndü. Ne oldu Prof nerede sorusuna yüklenici arkadaşımız şu yanıtı verdi

n Arkadaşlara selam ve sevgilerimi söyleyin bunca yıllık Profesör olarak hiçbir zaman çevreye bu açıdan bakmamıştım. Başarılarının sürekli olmasını diliyorum.

Onarım (Restorasyon) ve Koruma ( Konservasyon) bir bilim dalıdır.

jeolog, kimya, mikrobiyoloji bilimleri ile ilgili olan; malzemenin cinsine göre entomolog, tekstil vesaire mesleklerin doğrudan veya ortak çalışacağı bir bilim dalıdır. Bu sektör içinde sağlıklı ve kurallara uygun sonuçlara ulaşabilmek için ilgili disiplinler ile işbirliği içinde çalışmak hedef olmalıdır Ali Çetin İdil