ALİ ÇETİN İDİL Onarım ve koruma sektöründe 41 yıl

Bu gün

Ankara Kimya Sanat Enst (1961) bitirdi. Onarım ve koruma konuları için ODTÜ çeşitli bölümlerinde özel öğrenci statüsü ile dersler aldı. ICCROM Duvar Resimleri programı ,ICCROM (Restorasyon) Onarım ve (Konservasyon) Korumada bilimsel Prensipler programı ve Roma Üniv. Restorasyon Bölümü Mikrobiyoloji Lab. Uygulamalı çalışmalarına, Venedik Santa Maria Assunta kilisesinde mozaik restorasyonu şantiyesinde uygulamalara katıldı

 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü Laboratuvarında (15 yıl), TÜBİTAK (Yapı Araştırma Enstitüsü ve TÜBİTAK'ın değişik kademelerinde) (11 yıl),  Ahşap koruma konusunda ahşap sektörüne hizmet veren özel bir şirkette (12 yıl) çalıştı.

Kütahya Erkek Sanat Enst Kimya şubesi organik kimya uygulaması ders  programı ( 1 ders yılı), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğ Fak. Sanat Tarihi Anabilim dalında Restorasyon ve konservasyon bilgisi ders programını (10 akademik yıl), Ankara Üniversitesi. Başkent Meslek Yüksekokulu kuruluşuna katkıda bulundu; mozaik ve duvar resimleri ders programını (5 akademik yıl) sürdürdü.

Kapadokya kaya kiliseleri Göreme  Tokalı kilise ve diğer kiliselerin (Freskleri)duvar resimleri onarımı şantiye çalışmalarında (5 yıl). Alanya Kalesi, Kubadabad Selçuklu Sarayları arkeolojik kazı, çalışmalarında ( 1er yıl), Efes ve Afrodisyas arkeolojik kazı çalışmaları, restorasyon ve konservasyon uygulamalarında (toplam 8 yıl ) çalıştı.

REFERANSLAR

X. Ulusal Mimarlık ve Sergisi Ödülleri 2006

Kalemişlerinin koruma ve onarımında uygulama ve danışmanı olarak:

X. Ulusal Mimarlık ve Sergisi Ödülleri 2006 kapsamında Koruma yaşatma Dalında ; Macun Ağası İzzet Efendi Restorasyonu Safranbolu Karabük. Kalem işlerinin korunmasından dolayı koruma ödülü Publ.: Mimarlık 330, pp 33.

projeler/ şantiye çalışmaları

Keban Barajı su altında kalan eserlerin kurtarılması çalışmaları

Kapadokya kaya kiliselerinin onarımı (Tokalı kilise restorasyonu) UNESCO ile TC. Kültür ve Turizm Bak. çalışma projesi. Nevşehir Türkiye

Efes Kazıları İzmir Türkiye

Efes Yamac Evler arkeoloji sahasında duvar resimleri onarımı

Afrodisyas kazıları Aydın Karacasu Türkiye

arkeoloji sahasında duvar resimleri , mozaik ve taş kabartma payelerin onarımı

Tekeli oğlu evi onarımı kale içi Antalya

duvar resimleri onarımı

Santa Maria Assunta Kilisesi Torcello, Venedik İtalya

Mozaik restorasyonu

İzoli kaya yazıtı Malatya Habib uşağı köyü

Urartu kitabesinin kalıbının alınarak kopyasının yapılması

Ankara kalesi Tespit Değerlendirme Projesi Ankara

Ortahisar kasabası Tespit Değerlendirme Projesi Nevşehir Ortahisar

Alanya Kalesi Tespit Değelendieme projesi Antalya/Alanya

Macun Ağası İzzet Efendi Restorasyonu Karabük/Safranbolu

Kalem işlerinin korunması

Samsun Büyük Camii onarımı Samsun /Merkez

Kalemişi desenlerin onarımı

YAYINLAR

Dr. Y.Göksu,G.Dereli,A.Ç.İdil, Obsidiyen Hidrasyon Yöntemi ile Yaş Tayini için Hidrasyon Hızının Saptanması, Çukurova Üniv. Temel Bilimler Fak., Adana, 1979. TÜBİTAK- TBAG 981 projesi.

A.Ç.İdil, K. Oflazer; Yapı Malzemeleri Belgeligi ve Belgeleme Sistemi.
(A catalogue and cataloguing system for building materials and archaeological findings.);ODTU Mimarlik Fakultesi dergisi = METU journal of the Faculty of Architecture, occasional papers M-1 (1980 April), pp. 1-41 [Turkish].
AATA Nos.:1980-65307 and 17-986.

A.Ç.İdil, Conservation and restoration of mosaics at Aphrodisias, Turkey.
Newsletter = Chronique (International Committee for the Conservation of Mosaics) no. 5 (1982), pp. 14-18 [English w. French summary]. refs. AATA Nos.:1984-28060 and 21-927.

Ali Çetin İdil; Doğal Boyalar,Boyacı Küpü, Yıl 2 Sayı 9 Ocak-Şubat,Marshall Boya vernik Sanayii AŞ Yayın organı, 1991. Sayfa12-13, İstanbul

Idil, Ali Çetin ; Testing three products in Göreme valley, Cappadocia, The safeguard of the rock-hewn churches of the Göreme valley proceedings of an international seminar, Ürgüp, Cappadocia, Turkey, 5-10 September 1993 , ICCROM , Rome / Italy 
Date of publication 1995, Page Numbers: 143-149, ISBN: 92-9077-120-8 
Meeting Name: The safeguard of the rock-hewn churches of the Göreme valley
Meeting Country: Turkey

Diğer araştırmacıların çalışmalarına katılımcı

1968 Yaz Çalışmaları; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları seri 1 yayın    1,1970 Ankara, sayfa 183.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Çevre Koruma Çalışmaları 1966-1978 ; TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinde açılan sergi yayını; 20.11.1978.

Ortahisar Koruma Geliştirme Projesi; 1975

Conservation of Wall Paintings; P.Mora, L .Mora,P.Philippot, ICCROM, 1984. ISBN 0-408-10812-6 (sayfa 134 )

 

The Mediavel pottery and baked clay objets; Ömür Bakırer ;Korucutepe Final Report on the Excavations of the Universities of Chicago, California in the Keban reservoir, Eastern Anatolia 1968-70 Vol 3 (sayfa 198)

Her Dem Yeşil Yapraklı Bir Ağaç Cevat Erder'e Armağan; Neriman Şahin Güçhan (Derleyen);ODTÜ Mim Fak basım işliği; 2003; ISBN: 975-429-210-8 Ankara; sayfa 63-65.

 

Kastamonu Balılar Konağı Restorasyon önerisi; Evrim Pekaslan; Gazi Üniversitesi Yük.lisans tezi. Ankara.2004. (malzeme inceleme ve müdahaleler paftası).

Kurtoğlu Hanı Restorasyon önerisi;Özlem Kozanoğlu; Gazi Üniversitesi Yük.lisans tezi. Ankara. 2006 (malzeme inceleme ve müdahaleler paftası).

 

Kazan Arastası Restorasyon önerisi ; Derya Yılmaz; Gazi Üniversitesi Yük.lisans tezi. Ankara. 2006 (malzeme inceleme ve müdahaleler paftası).

 

Hayri Özalp Evi Restorasyon önerisi ; Gazi Üniversitesi Yük.lisans programı içinde dönem çalışması . Ankara. 2006 (malzeme inceleme ve müdahaleler paftası).

Şantiye uygulamalarında danışmanlıkların bazıları

Atatürk Köşkü (Müze Köşk) Restorasyon uygulaması Çankaya Ankara 2006. (Ahşap koruma danışmanı olarak)

 

Dayı Ahmet Ağa Konağı Restorasyon uygulaması Gaziantep 2006. uygulama AB onarım projeleri kapsamında yürütülmüştür

( Ahşap koruma danışmanı olarak)

 

Samsun Büyük Camii kalemişi (Restorasyonu) onarımı uygulaması 2008

Ziraat Bankası Tarihi Ulus yapısı Restorasyonu Ankara 2009

 Ekip çalışması içinde