Bu Web sitesi (Restorasyon-Konservasyo) onarım -koruma sektöründe önemli bir yer tutan  malzemeleri ve sorunlarını, 40 yılı aşkın bir süre içinde elde edilen birikimleri karşılaştırarak çözümleri anlatmak amacı ile hazırlanmıştır. anıtların onarım projelerinde önemli yer tutan malzemelerin incelenmesi yıllar içerisinde yapılmış tezler, desteklenmiş projelere kaynak olan eski eserler/ yapılardır.

Bugün taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi değişik mesleklerden kişilerin katıldığı, kültürel boyutunun yanı sıra  sosyal ve ekonomik boyutu giderek önem taşıyan, ülke ekonomisine önemli katkılar yapan, tüm insanlığın ortak mirası olması nedeniyle vazgeçilmez nitelikte ve bir ulusun kimliğini oluşturan öğelerin en önemli parçalarını koruyan bir sektör olmuştur.

Bu sitede din, ticaret ve siyaset yoktur sadece Anadolu coğrafyasında yer almış eserlerin onarılması (restorasyonu) ve  korunması (konservasyonu) için yapılan projelerde  malzeme analizlerinin yapılabilirliği ve  metotları  üzerinde bilgiler bulunmaktadır.