PostHeaderIcon Taş

PostHeaderIcon Taş

taşların  bozulması  jeolojik ve atmosferik nedenlere dayanır. Bununla birlikte nisbi nem, kimyasal tuzlar ve basınç  değişimleri bozulma alterasyonu tetikler.

kalker içerikli bir yapı taşı su ve diğer etkenler ile tabaka ve tozlanma şeklinde bozulması gösterilmektedir.