PostHeaderIcon Metal

PostHeaderIcon Metal Korozyon

Korozyon Metallerin su, basınç,ısı etkisi ve ortamda bulunan tuzlar ile bileşikler yapmasıdır. Diğer bir değiş ile metallerin bileşiklerini meydana getirmesi o metalin korozyona uğraması anlamına gelir. Basit olarak tarifi yapılan bu iki cümle gerçekte kimya, fizik fiziko-kimya , mineraloji, kristalografi gibi bilim dalları ile doğrudan ilintilidir. Konservasyon restorasyon sektörü içinde çalışmalarını sürdüren uzmanların metallerin korozyonu ve onarımı için öncelikle suda eriyen tuzlar(sıvı ortamlarda anyon-katyon mekanizmaları) reaksiyonları önleyici ortamları kısaca periyotlar sistemini, ve metal amaetal özellikleri ile reaksiyonları bilmesi gerekmektedir. Bu bölümde Cu ve Fe metallerin korozyon oluşumu verilmiştir.

Bakır Korozyonu

Demir Korozyonu

Tablolardan anlaşılacağı gibi metallerin tuzlarının ouşması her zaman korozyonun zararlı olması anlamını taşımamaktadır. Korozyon oluştuktan sonra devam etmesini önlemek amaçtır. O halde bu sonuçlara göre korozyon ikiye ayrılır. 1. Durgun korozyon 2. Devamlı (yaşayan) korozyon. Onarımlarda korozyonun devamlı olmasının önüne geçilmek amacıyla dikkatli çalışmalar yapılmalıdır.

Korozyon ; temel olarak periyotlar sistemi cetvelindeki anyonların o metal ile oluşan bileşiklerdir. Ancak bu bileşiklerin metal ve alaşımlar üzerindeki etkisi aşağıda daha açık görülmektedir

Resimde sol taraftaki heykelcik toprak altından henüz çıkarılmış korozyon yapan bileşiklerin aktif halde olduğunu göstermektedir. Ortadaki görüntü bu heykelciğin temizlenme aşamasındaki görüntüsü sağ taraftaki ise temizleme ve koruma işleminin bittikten sonraki durumunu göstermektedir.