Tuz birikmesi sonunda meydana gelen bozulmalar

 

Sulu çözeltilerdeki kristal halindeki tuz parçalarını ve aynı zamanda çürümenin niteliğini ve dağılışını içeren tüm tuz birikmesini hesaba katmak gerekir. Daha sonra da kristalleşmenin şartlarını incelemeliyiz. Bozulma, dış duvardaki  veya iç duvarlarda olabilir.  

Bozulma tam olarak belgelenir,duvarda bulunmuş farklı kristal halindeki tuz parçacıklarını ve bozulma şekillerini belgeleyen haritası çıkarılır.  Bozulmanın genel şekilleri tarif edilir.  Tuzlaşmayı incelemek için emici kağıt ile alınan örnekler üzerinde iyon dağılması tayin edilir  (Kondatometrik olarak yapılan deney ile anyonların varlığı saptanır).alınan örnek suda çözülerek işlem gerçekleştirilir.   

 Portland çimentosunun kullanıldığı bir duvarda  sodyum-karbonat ve magnezyum-karbonat bileşiğinin ortaya çıktığını ifade etmeliyiz. İçerisinde tuz birikimini içeren bu yeni alkalik metaller yalnızca tuz miktarını arttırmakla kalmaz, daha az tuzları daha çok zararlı hale dönüştürür.

KORUMA   

Artan nem, tuz birikmesi ve değişen nisbi nem ile birlikte çürümeye yol açar. Zeminden geldiği saptanan nemin yükselmesi önlenir.  Bunun dışında kullanılmış alçı malzeme su tutacağı için ayrıca analiz edilmesi gerekir; orijinal alçı kaplı duvarların tam olarak tuzdan arındırılması olanaksızdır.  Bozulmayı saptayarak  yöntemlerini ve şekillerini belirlemek gerekmektedir.

 Aşağıdaki açıklamalar belgeleme ve ön çalışma metotları olarak önerilir.

           Kristalleşmenin ve bozulmanın farklı şekillerinin gözlemlenmesi, sınıflandırılması ve kaydedilmesi,

  Tuz kristallerinin periyodik gözlemlenmesi 

Dış taraflara yerleştirilen havalandırma sistemleri

                   Bütün yüzeye kurutucu kağıt koyarak artan nemli bölgelerdeki  tuzu uzaklaştırmak

        Kristal halindeki tuzun kristalleşmeye dönüşümü halinde kuru fırça ile temizlenme işlemi,

            Meteorolojik araçlarla oda sıcaklığının ve nem oranının sürekli ölçülmesi,

           Sıcaklığın duvarlara dağılışının tekrar tekrar ölçümü,