PostHeaderIcon Ahşap

PostHeaderIcon Genel Ahşap Bozulmaları

Bozulmalar - Ahşap

Biyotik  zararlıları  geleneksel  ve  beş  alemli  olmak  üzere  iki  başlıkta  sınıflandırıyoruz  Bu  sınıflamada içinde  mantarlar  ve  böcekler  ayrıntılı  olarak  yer almaktadır.  (Bozkurt, Erdin,Ünligil,1995)   Ahşap malzemenin bozulması; Orman  ekolojisi  içindeki sorunları,  kesilme  sırasındaki,  depolama  ve  kullanma  sırası  ve  sonrası  sorunlar  üzerinde  yapılmış birçok araştırmalar bulunmaktadır. Böcek ve mantarların yapısı , ahşap malzeme üzerindeki zararı ahşabın cinsine,  içinde bulunan rutubet   oranına   ve  ışık, gaz ortamlarına bağlıdır.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Mantarlar

Bozulmalar - Ahşap

  

              Mantarlar ahşapta hem renk hem de çürüklüğe sebep olabilirler.

            Renk değişikliği; Mavi renk olup iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen ahşaplar ile yapılan malzemelerde görülür.  Mavi renk Ceratocystis (Ceratostomella), Ophiostoma vs ( Bozkurt 1986)[1] gibi mantarlar tarafından ahşap yüzeyinde oluşur. Bu mantarların hücreyi oluşturam malzemeleri, öz ışınımlar, boyuna paranşim hücrelerinde zarar verirler. Bu zararlar ahşap yüzeyinde koyu renkler yer yer veya devamlılık gösteren renk bozuklukları şeklinde görülür ve üst yüzey  işlemlerinde sorun çıkarır.

            Çürüklük : Mantarlar yaşayan ağaçlar, tomruk,kereste ve işlenmiş ahşap malzeme üzerinde  zarar verirler. Ahşabın kullanıldığı yerde veya depolama sırasında uygun koruma ortamı olmadığı zaman içinde çürüklük oluşur. Örneğin terk edilmiş yapılarda sık karşılaşılan bu tip mantarların temizlenmesi çok zor ve masraflıdır.

            Ahşabı çürüten mantarlar iki kısma ayrılır. Beyaz çürüklük ve esmer  veya kırmızı çürüklük yapan mantarlar. Bu sınıflama ahşabın görüntüsü ile ,ilgilidir.

            Beyaz çürüklük ; Sıkı odun kısımları çok görülür, beyaz delikli veya çiziklerle birlikte süngerimsi lifli bir hal görünüşlüdür. Bu çürüklük aynı zamanda korozyon çürüklüğü olarak tanımlanır. Kısaca beyaz çürüklük mantarları lignin özelliklerini değiştirir.

            Esmer çürüklük : Ahşap kahverengi renktedir, kömürleşmiş görüntüde çatlaklıdır. Dokununca kolayca ufalanır. Bu çürüklük aynı zamanda destrüksiyon çürüklüğü  olarak tanımlanır. Esmer çürüklük mantarları  selüloz ve hemiselülozları tahrip eder veya bileşimlerini değiştirir.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Böcekler

Bozulmalar - Ahşap

BÖCEKLER:

            1931 yılında British museum’da yapılan bir sayımda 550 binden fazla böcek türünün saptandığı ve teşhis edildiği görülmüştür (Acatay 1968)   

            Böceklerin gelişme hızı ahşap içerisindeki protein maddesine bağlıdır. Protein bakımından zengin olan bölgelerde yaşayan böcekler daha hızlı gelişir ve ahşap malzemeye daha çok zarar verir. Bu böcekler proteinin fazla olduğu bölgeler kabuk içi ve diri odun içinde bulunurlar.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Suya Doymuş Ahşap

 Waterlogged wood (ing) Ahşap kütükler veya kalın kesilmiş tomruklar kullanım amaçlarına uygun olarak hazırlanarak su içine daldırılır(ve zemine çakılır) Vapur iskeleleri en güzel örnektir. Suyun tabanındaki toprağa çakılmış ahşaplar içindeki oksijen ile su yer değiştirir iletişim boruları, trahee'ler öz ışınımları  içine basınç ile giren su buralardaki selüloz hücre duvarlarına bağlanarak kimyasal değişimler oluşur. bir başka örnek adriyatik denizinde Venedik etrafında çakılı  kütüklerdir. 

Sudan çıkarılan ahşap birden su kaybına uğrar ve içindeki selüloz duvarlarına bağlı su ahşabın bozulup dağılmasına neden olur.

Onarım ızmanı bu gerçek karşısında yapacağı ilk iş suya dolu olan iletim boruları içindeki suyu dışarı almaktır. Bunun  için değişik konsantrasyonlar hazırlayarak % 100 su banyosu, % 10 alkol % 90 su banyosu ,%50 alkol % 50 su , %90 alkol % 10 su banyoları ve gerekirse alkol eter  (aynı konsantrasyonlarda) banyosu içinde uzun bir zaman dilimi içinde bekletmektir.