Sivil Yapılar

        Sivil yapılar olarak köşkler, saraylar yanı sıra mimarisi ile  zamana damgasını vurmuş standart ailelerin yaşadıkları evler  akla gelmektedir. Bulundukları yörelere göre bu yapılarda kullanılan malzemeler farklıdır Örneğin Nevşehir yöresinde kapadokya’da taş ve tüf, Doğu Anadolu (Diyarbakır, Gaziantep, Urfa) yörelerinde taş ağırlıklı, Karadeniz illerinde ahşap ağırlıklı kargir, Ege ve Akdeniz yörelerinde ahşap kargir yer yer taş malzemeler kullanıldığı gözlenmektedir. Kapadokya , Karadeniz Orta ve İç Anadolu’da ki yapıların  duvarları üst örtüsü, ağırlıklı olarak ahşap çatkı ve kerpiç dolgu duvarlar üzerleri kireç (Bazı yörelerde magnezyumlu kireç) üstü kalem işi desenler ve manzara resimleri süslemeler vardır. Birgi Çakırağa konağı, Antalya Tekeli oğlu konağı bu örnekler  arasında yer almaktadır

 Kayseri Sait Paşa Mahallesi