Anıt eserler içerisinde ören yerleri ve sit alanları başlıca ve ayrı bir değerdedir. Arkeolojik kazıların da yapılabildiği bu alanlarda malzeme bozulmaları doğrudan doğa ve canlıların etkisi altında bulunur. Bu alanlarda koruma yöntemleri malzeme boyutunda farklıdır. Arkeolojik alanlarda yapılan onarımlar koruma altında olmalarına karşın kullanılanımadıkları nedeniyle bakım ve onarımları da zordur. Diğer taraftan yapılan onarımlar genellikle bilimsel ölçüler içinde üst seviyededir. Bu resim 1970 li yıllarda Afrodisyas kentinin yerleşme alanını göstermektedir. Havadan balon ile çekilen 125 adet fotoğrafın birleştirilmesi ile elede edilmiştir. Dört kişiden oluşan bir ekip (Ekip üyeleri izin verince isimleri buraya yazılacaktır) çalışmayı başaltmış ve kentin alanı fotoğraflanmıştır.