KÜLTÜREL VE KAMU YAPILARI

 

             Hamamlar, Medereseler ve hastaneler: İşlevlerine göre planlanmış bir kısmı günümüzde de kullanılmakta olan bu yapılar duvar dokularında,  taş ve sıva harmonisine tuğla da eklenmiştir.

             Hamamların özellikle kubbelerinde su buharı yoğuşmasına karşı tuğla kırığı ile karıştırılmış nehir kumu ve kireç harcı kullanılmış olmasıdır. Ülkemizin birçok yöresinde; Batı Anadolu’da (Ödemiş Tire) İç Anadolu’da (Tokat,Çorum),Doğu Anadolu’da (Erzurum Kars) ve diğer bölgelerimizde  illerimizde bu tip karışımları  görmek olasıdır.

            Hastane olarak kullanılan yapılar içinde en önemlileri Bergama’da bulunan roma dönemi yapıları yanı sıra Amasya’da bulunan Sanat tarihçilerin Selçuklu dönemine ait yapı olarak tanımladıkları yapı malzemesi kesme taş olan Bimarhanedir.

            Medreselerin bazı bölgelerde kubbelerin ahşap çatkı ve kireç harç dolgu yüzeyi sıvalıdır. Mala perdahlanan sıva yüzeyi bazı yörelerde ve dönemlere ilişkili olarak kalemişi desenlidir. (İstanbul Askeri Müze yanında bulunan Meşkane, Çankırı Yapraklı ilçesi Sucaeddin Camii Yaren Evi) örneklerden bazılarıdır.

            Taş görünümlü sıva dokusuna sahip olan bazı yapılar günümüzde de kullanılmaktadır.  Örneğin Ulus'ta bulunan tarihi Ziraat Bankası bu tip yapılardan sadece birisidir.