Askeri Yapılar, Tersane, tabya ve kaleler : Savunma yapılarının kesme taş kaplama arkasında moloz taş örgü duvarlar bulunmaktadır.

Duvarlarda yer yer ahşap hatıllar seviye düzeçlemek veya yapı içinde yardımcı elemanların duvarlarda kalan parçaları olarak görülebilir. Kalelerde süsleme elemanı olarak sıva üstü kırmızı renkli (Sinopya olarak bilinen demir oksit) zik-zak süslemelere rastlanır. ( Örnek Alanya kalesi) kaleler içinde dini yapı olarak kullanıldığı gözlenen kalıntılarda fresk (Boyalı sıva) izlerine rastlamak olasıdır (Örnek Mersin kara kalesi korigos).